2016-01-10 VIII Новогодишен шахматен турнир "Трите царя" Попово 2016
На 8 и 9 януари 2016 г. в Актовата зала на Гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово се проведе традиционният новогодишен шахматен турнир „Трите царя“. За осма поредна година учениците от Община Попово премериха сили на шахматната дъска.
VIII шахматен турнир
Петдесетте шахматисти бяха разпределени в три възрастови групи: 1-4 клас /9 момичета и 13 момчета/, 5-8 клас /1 момиче и 12 момчета/ и 9-12 клас /3 девойки и 12 юноши/. Турнира бе открит от г-н Атанас Атанасов – Началник Звено "Образование и култура". Срещите преминаха много оспорвано. Имаше и много усмивки и малко сълзи, но накрая благодарение на домакините от Гимназия „Христо Ботев“ и ОУ „Любен Каравелов“, на Община Попово и КТ „Подкрепа“ гр. Търговище всички участници получиха награди. Във всяка възрастова група бяха определени отборни победители. Ето и крайното класиране по възрастови групи:

1-4 клас

момчета

 1 Юмит Юсеинов    4.5 т    8.5 
 2 Никола Иванов    4.0 т    9.5 
 3 Ахмед Мустафов   4.0 т    7.5 
 4 Никола Александров 3.5 т   10.0 
 5 Никола Златков   3.0 т    7.5 
 6 Теодор Симеонов   3.0 т    7.5 
 7 Александър Цанков  3.0 т    6.0 
 8 Виктор Цанев    2.5 т    5.5  
 9 Мариян Веселинов  2.0 т   10.5 
 10 Никола Даринов   2.0 т    8.5 
 11 Йордан Георгиев   2.0 т    7.5 
 12 Атанас Петров    2.0 т    6.0 
 13 Пресиян Иванов   1.0 т    6.5 

момичета

 1 Борислава Симеонова 3.5 т    6.0 
 2 Ачилия Басриева   3.5 т    6.0 
 3 Деница Маринова   2.5 т    7.5 
 4 Силвена Михайлова  2.0 т   10.0 
 5 Виктория Веселинова 2.0 т    9.5
 6 Сияна Атанасова   2.0 т    8.0
 7 Калинка Косева   2.0 т    7.5
 8 Рая Светланова   0.5 т    6.0
 9 Ива Димитрова    0.5 т    6.0

Отборно класиране

 1  ОУ "Св. Климент Охридски" гр.Попово   15.5 т
 2  ОУ "Любен Каравелов" гр.Попово	    10.5 т
 3  ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с.Зараево  7.0 т  

5-8 клас

момчета

 1 Явор Драгомиров  7.0 т   20.5 
 2 Стефан Димитров  5.0 т   20.5 
 3 Муса Мустафов   4.5 т   18.5 
 4 Каюм Мусов     4.5 т   17.0 
 5 Хюсеин Неджати   4.0 т   19.0 
 6 Салих Ибрахимов  3.5 т   18.0 
 7 Михаил Добринов  3.5 т   15.0 
 8 Самуил Миленов   3.0 т   15.5  
 9 Божидар Искренов  2.0 т   17.5 
 10 Хасан Халил    2.0 т   17.0 
 11 Виктор Тихомиров  0.0 т    6.0 
 12 Кенан Мустафов   0.0 т    6.0 

момичета

 1 Крисия Петкова   4.0 т   20.5 

Отборно класиране

 1  ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с.Зараево  14.5 т
 2  ОУ "Любен Каравелов" гр.Попово	    12.0 т
 3  ОУ "Св. Климент Охридски" гр.Попово    9.5 т  

9-12 клас

юноши

 1 Мехрин Ахмедов   6.0 т  29.0 
 2 Ахмед Гюлхан    5.0 т  31.5 
 3 Салим Ибрямов   5.0 т  24.5 
 4 Бехнур Бекташев  4.5 т  26.5 
 5 Джемал Мустафов  4.0 т  30.5  
 6 Сабри Скендеров  4.0 т  29.0
 7 Олег Албенов    4.0 т  24.0
 8 Мехрин Себахатинов 3.5 т  27.0
 9 Самуил Кьосев   3.0 т  20.5
 10 Димитър Вълкарев  3.0 т  20.5
 11 Тонислав Иванов  2.5 т  21.0
 12 Реджеб Ахмед    1.5 т  20.0

девойки

 1 Сибел Бекташова  4.0 т  29.5
 2 Дияна Красимирова 3.5 т  19.0
 3 Хрисимира Недкова 2.5 т  19.5

Отборно класиране

 1  ПГСС "Никола Пушкаров" гр.Попово 20.5 т
 2  Гимназия "Хр.Ботев"  гр.Попово 11.5 т 

Видяна от: 734


Автор:Недко Илиев