2012-09-29 На 19 октомври започват заниманията в Секция "Шахмат" при ОУ "Л.Каравелов"
Секция "Шахмат" към ОУ "Л.Каравелов" гр.Попово бе създадена през есента на 2008 година благодарение на инициативата на г-н Николай Неделчев, който дари на училището 16 комплекта /дъска + фигури/, 8 часовника и шахматна литература. Обучението се извършва по т.н "стъпаловиден метод или метод на стълбицата"( Stappenmethode), състоящ се от шест нива на холанският шахматен педагог Кор ван Вийгерден. През тази учебна година финансирането на секцията е по Проект УСПЕХ. Заниманията започват на 19 октомври и ще се провеждат всеки петък от 16:00 часа в стаята на 5В клас.
Видяна от: 509


Автор:Недко Илиев