2014-01-12 Резултати от VI Новогодишен шахматен турнир "Трите царя" Попово 2014

Домакини на турнира бяха Секции „Шахмат“ при ОУ „Л.Каравелов“ и Гимназия „Христо Ботев“ по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” - УСПЕХ. Срещите се проведоха на 10 и 11 януари 2014 г. в Актовата зала на Гимназия "Христо Ботев". В състезанието се включиха 60 ученици разпределени в 3 възрастови групи: 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Срещите се проведоха по швейцарска система съответно в 5 кръга за 1-4 клас и 7 кръга за 5-8 и 9-12 клас. Девойките от 5-8 и 9-12 клас играха по системата "всеки срещу всеки". Освен броя на точките за определяне на призьорите се наложи използване и допълнителните критерии "Бухолц-медиана" /сбора на точките на противниците, с които е играл състезателя, като се премахнат най-големия и най-малкия резултат/ и "Бухолц" /сбора на точките на противниците, с които е играл състезателя/. Ето ги и тях:

Момичета 1-4 клас
1.Илияна Маркова - 4 т. /9.5, 13.5/
2.Михаела Руменова - 4 т. /8.5, 14.5/
3.Айсен Сунаева - 4 т. /8.5, 13.5/

Момчета 1-4 клас
1.Момчил Йорданов - 4 т. /9.5, 15/
2.Теодор Симеонов - 4 т. /9, 14.5/
3.Никола Иванов - 3,5 т. /10.5, 16.5/

Момичета 5-8 клас
1.Виктория Георгиева - 4 т.
2.Хрисимира Христова - 1 т.

Момчета 5-8 клас
1.Ахмед Гюлхан - 7 т. /20, 29/
2.Илхан Ризванов - 5,5 т. /21, 31.5/
3.Никола Иванов - 4,5 т. /18.5, 26/

Девойки 9-12 клас
1.Сибел Бекташова - 4 т. /победа в директния двубой/
2.Светла Фиданова - 4 т.
3.Стефани Пламенова - 2 т

Юноши 9-12 клас
1.Нургюл Салимова - 7 т. /20, 29/
2.Хаяти Мустафов - 6 т. /20, 30/
3.Светослав Бориславов - 5 т. /21, 31/

Отборно първенство:
1-4 клас
1. ОУ "Св.Кл.Охридски"
2. ОУ "Н.Й.Вапцаров"
3. ОУ "Л.Каравелов"

5-8 клас
1. с.Крепча
2. ОУ "Н.Й.Вапцаров"
3. ОУ "Св.Кл.Охридски"

9-12 клас
1. ПГСС
2. Гимназия "Хр.Ботев"
3. ПГТЛП

>>Пълното класиране<<

Купите, медалите и другите награди бяха осигурени по проект „УСПЕХ“, а призьорите бяха наградени от г-жа Дарина Димитрова - директор Дирекция "Образование и култура".


Видяна от: 1202


Автор:Недко Илиев