2013-10-31 Започнаха заниманията за учебната 2013-14 г. в Секция "Шахмат" към Гимназия "Христо Ботев"
От началото на м. ноември започват заниманията за учебната 2013-14 г. в Секция "Шахмат" към Гимназия "Христо Ботев". Те ще се провеждат всеки понеделник от 14:30 часа в стая 204.
Видяна от: 517


Автор:Недко Илиев