2013-11-08 Започнаха заниманията за учебната 2013-14 г. в Секция "Шахмат" към ОУ "Л.Каравелов"
В началото на м. ноември започнаха заниманията за учебната 2013-14 г. в Секция "Шахмат" към ОУ "Л.Каравелов". Те ще се провеждат всеки петък от 16:00 часа в кабинета по "Човек и природа", приземен етаж, сградата на начален етап.
Видяна от: 524


Автор:Недко Илиев