2012-06-01 Играта "Шахмат"
Шахът е стратегическа игра за двама играчи и се играе на карирана дъска с размери 8х8 квадрата и със светъл квадрат в долния десен ъгъл на всеки от играчите. Предполага се, че предшествениците на съвременният шахмат са възникнали от културният контакт между Индия и Китай. Това става след като най-ранната форма на шаха като игра (т.н традиционен китайски шах или Xiangqi), измислена в Китай през 204-203 г.пр.хр. от Хан Ксин, военен лидер, като занимание за войската по време на един зимен лагер, започва да се играе на дъска със 64 полета (8*8 квадрата), която е много широко разпространена в Индия по онова време. Едно от първите неща, които начинаещите шахматисти научават, е легендата за създаването на играта. Според нея, грабнати от новата игра, индийският шах и неговият двор пожелали да възнаградят пребогато нейния създател. Чудакът пожелал съвсем малко: върху първото квадратче да сложат едно зърно ориз, върху второто – 2 зърна, върху третото – 4, върху четвъртото – 8, върху петото – 16 и така нататък, без нито да намаляват, нито да прибавят. В очакване на няколкото шепи зърна, които шахът си представял, че ще трябва да даде на гениалния си поданик – и така евтино да му излезе новата придобивка – поканил го на купичка чай, а на своите придворни математици възложил набързо да пресметнат каква е крайната бройка на оризовите зрънца. Нощта не стигнала, нито пък – следващият ден. Шахматната игра в древна Индия е носила наименованието чатуранга (чатурраджа), което произлиза от индийското "чатур" (четири) и "анга" (част от отряда) и е имало двоен смисъл: в играта са участвали четири човека и армията на всеки от тях се е състояла от четири рода войски-слонове,конница,бойни колесници и пехота. Целта на играта отначало е била да се унищожат фигурите на противника. Предполага се,че по- късно (в района на Кушанското царство и държавата на ефталитите) целта на играта става да се обяви мат на противниковия цар. По мнението на редица историци, чатурангата е възникнала през V век. Шахът или известен още като Кралската игра, се е развил през вековете, разпространявайки се от Далечния изток, откъдето произхожда, през Средния Изток (Персия и Арабия), чак до Европа. Играта е променяна много през времето, като през 15 век се провежда една голяма реформа на шахматните правила, но съвременната форма на международния шах – още известна като Западен шах или ортодоксален шах остава непроменен през последните 400 години
Видяна от: 567