2013-01-13 Пети новогодишен шахматен турнир "Трите царя" 2013
Домакини на турнира бяха Секции „Шахмат“ при ОУ „Л.Каравелов“ и Гимназия „Христо Ботев“ по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” - Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ). В петото издание на новогодишния шахматен турнир „Трите царя“ взеха участие 71 ученика от шесте училища на гр.Попово разпределени в 3 възрастови групи:
1-4 клас – 11 момчета и 8 момичета
5-8 клас – 24 момчета и 5 момичета
9-12 клас – 19 момчета и 4 момичета
Гост на турнира бе европейска шампионка за момичета до 8 години Нургюл Салимова. Турнира бе проведен на 11 и 12 януари в новооткритата актова зала на Гимназия "Христо Ботев" в 7 кръга по швейцарска система. Купите, медалите и другите награди бяха осигурени по проект „УСПЕХ“, а призьорите бяха наградени от г-н Николай Неделчев- бивш възпитаник на Гимназията и състезател по шахмат .
Крайно класиране
1-4 клас момичета
1.Десислава Димитрова – 7 т., 4 клас, ОУ „Н.Й.Вапцаров“
2.Цветелина Христова – 5,5 т., 2 клас, ОУ „Л.Каравелов“
3.Илияна Маринова – 4 т., 3 клас, ОУ „Св. Кл.Охридски“
1-4 клас момчета
1.Явор Драгомиров – 6,5 т., 4 клас, ОУ „Н.Й.Вапцаров“
2.Кенан Мохамедов – 5 т., 2 клас, ОУ „Л.Каравелов“
3.Виктор Евгениев – 4,5 т., 4 клас, ОУ „Н.Й.Вапцаров“
5-8 клас момичета
1.Виктория Георгиева – 4т., 6 клас, ОУ „Св. Кл. Охридски“
2.Мануела Ангелова – 4т., 6 клас, ОУ „Н.Й.Вапцаров“
3.Хрисимира Христова – 3т., 7 клас, ОУ „Св. Кл. Охридски“
5-8 клас момчета
1.Диян Драгомиров – 7т, 8 клас, ОУ „Н.Й.Вапцаров“
2.Давид Красенов – 6т., 5 клас, ОУ „Н.Й.Вапцаров“
3.Георги Йорданов – 5т., 8 клас, ОУ „Св. Кл. Охридски“
9-12 клас момичета
1.Сибел Бекташова – 6 т., 9 клас, ПГСС
2.Йоанна Букреева – 5 т., 9 клас, Гимназия „Христо Ботев“
3.Светла Фиданова – 4 т., 9 клас, ПГСС
9-12 клас момчета
1.Светослав Бориславов – 6,5 т., 10 клас, Гимназия „Христо Ботев“
2.Хаяти Мустафов – 5,5 т., 10 клас, ПГСС
3.Юмер Алимов – 5 т., 9 клас, ПГСС
Отборно класиране:
1-4 клас
1.ОУ „Н.Й.Вапцаров“
2.ОУ „Л. Каравелов“
3.ОУ „Св. Кл. Охридски“
5-8 клас
1.ОУ „Н.Й.Вапцаров“
2.ОУ „Л. Каравелов“
3.ОУ „Св. Кл. Охридски“
9-12 клас
1.ПГСС
2.Гимназия „Христо Ботев“
3.ПГТЛП

Видяна от: 731


Автор:Недко Илиев